Om firmaet
Produkter
Kontakt
Billedgalleri
Træfældning
Anlæg
Grøn pleje
Juletræer
Snerydning
Jacobsen Landskab og Anlæg ApS
TræfældningJacobsen Landskab og Anlæg ApS har stor ekspertise i håndtering af vanskelige træer. Der kan være tale om tilfælde, hvor træer på grund af deres størrelse, tilstand, form eller hældning ikke kan lægges ned i deres fulde længde. I andre tilfælde kan træer stå nær bygninger, veje eller anden bevoksning og dermed kræve en større grad af sikkerhed, udstyr og erfaring at få fældet uden at gøre skade på omgivelserne. Det vurderes fra træ til træ, om det skal helt eller delvist topkappes, og om grenene eventuelt skal hejses ned. Vi træffer altid aftale om at besigtige opgaven sammen med kunden, så opgavens omfang kan vurderes bedst muligt. 

Det aftales individuelt med kunden, hvordan oprydningen håndteres. Kunden har altid mulighed for selv at stå for oprydningen, men vi kan også tilbyde hjælp til både opskæring, flishugning eller bortkørsel. Endvidere kan træffes aftale om efterfølgende retablering af området med eksempelvis stubfræsning. 

Vi tilbyder naturligvis også hjælp til helt ordinære og ukomplicerede træfældningsopgaver.