Om firmaet
Produkter
Kontakt
Billedgalleri
Træfældning
Anlæg
Grøn pleje
Juletræer
Snerydning
Jacobsen Landskab og Anlæg ApS
SnerydningSnerydning er et lovkrav. Ifølge Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje har man som husejer pligt til at rydde for sne og gruse arealer, der ligger ud til offentlig vej, der er bestemt for gående. Pligten er gældende i tidsrummet mellem 7.00 og 22.00. Om søndagen mellem 8.00 og 22.00. Udover fortovet skal også stier ryddes og i nogle tilfælde udvendige trapper. Ligger dit hus på privat vej eller sti, er der pligt til at rydde både fortov, kørebane og sti.   

Jacobsen Landskab og Anlæg ApS tilbyder snerydning og glatførebekæmpelse til både private, erhverv og boligforeninger. Vi rydder effektivt adgangsveje, parkeringsarealer, stier, trapper og fortove, så kunden har vished om snefrie arealer. 

Vi kører i hele Østjylland. Kontakt os for nærmere aftale.